Home

Home


Een "Ashram" was in het oude India een spirituele plaats waar je kon vertoeven, kennis en wijsheid kon delen met anderen, waar lessen gegeven werden door wijze mannen en vrouwen of waar je gewoon anderen kon ontmoeten.

Het was een vorm van thuiskomen bij je zelf. Je diepste zelf ontdekken en zo groeien naar de “gestalt” die de jouwe is.

Je thuis-voelen heeft in de eerste plaats te maken met het aanvaard weten van je eigenheid. En alles begint met het aanvaarden van jezelf.

In een eerste fase willen wij er zijn om te luisteren, een klankboord te zijn, een anker om de kracht in jezelf (terug) te vinden, om je leven op de rails van je eigen waarheid te krijgen.

Heel wat mensen hebben vragen, twijfels of problemen. Erover praten is vaak moeilijk. Schaamte, zwakte .... zijn gevoelens die opborrelen. Anderen vinden dan terug de woorden niet.En toch is het een hele opluchting je verhaal te kunnen doen of de problemen - waarmee je nu al zolang rondloopt - te kunnen delen.

Zonder afbreuk te doen aan de waarde van het  schouderklopje, het mededogen van je omgeving, integendeel, is het dikwijls zo dat je naderhand merkt dat dezelfde vragen, moeilijkheden .... terug opduiken, want het echte antwoord, de oplossing ligt in jou, verscholen achter de in jezelf opgestapelde brokstukken van je verleden.

De weg hierdoor is niet altijd gemakkelijk. Begeleiding kan hierbij ruimte bieden.

Motivatie, geloof, met een andere bril naar jezelf durven te kijken en openheid zijn dingen die nodig zijn wanneer je kiest voor een professioneel gesprek.

Wat je mag verwachten is dat we samen met jou op weg gaan, naar je verhaal luisteren en met jou zoeken naar die antwoorden, die oplossingen, die diep in jou huizen.